Gamle trætrapper trin for trin - Trapper Guiden - Byggeri.dk - Alt om trapper

Byggeri.dkTrapper Guiden

« TilbageArtikel

Gamle trætrapper trin for trin

Gamle trætrapper trin for trin

Står du overfor renovering af en gammel trætrappe i en etageejendom, så læg lige vejen forbi danskbyggeskik.dk

 Af Klaus Tøttrup

 Enhver, der er i gang med et renoveringsprojekt af en etageejendom fra perioden mellem 1850 til 1970 kan med fordel lægge vejen forbi dansbyggeskik.dk.

Sitet har været i luften et års tid, men siden lanceringen er biblioteket kraftigt udbygget og søgefunktionen forbedret.

- Det er vigtigt at bevare viden om, hvordan man projekterede og udførte datidens byggeri af flere grunde. For det første kan denne viden bruges til at forklare baggrunden for, hvordan bygningsdele og konstruktioner er lavet, så man ikke bliver overrasket, når man "åbner op" og ser, at intet ser ud, som man forventede. For det andet er der mange guldkorn og meget inspiration at hente i datidens håndværksmetoder og teknikker, der nu kan blive støvet af og komme lidt frem i lyset i stedet for at gå i glemmebogen, siger udviklingschef Graves Simonsen fra sbs rådgivning a/s, der er en af ophavsmændene til opslagsværket, hvor den tidligste publikation er fra 1836 og den seneste fra 2009.

- Sitet beskriver alle bygningsdele og hvad enten man er udførende, projekterende eller rådgiver, kan man bruge sitet som en systematisk vidensbank om, hvordan konstruktionerne er lavet i de gamle etageejendomme, hvilke principper og standarder ejendommene er bygget efter, og hvilke metoder og teknikker der er anvendt, siger projektleder i Byggecentrum Per Holtveg, der er ansvarlig for driften af sitet.

Bekvemme trapper

På danskbyggeskik.dk kan man naturligvis også læse om trapper. Og står man overfor at skulle projektere eller genopbygge en trappe er der megen inspiration at hente. Bl.a. i ”Vejledning i konstruktion af Trapper” fra 1887, udarbejdet og udgivet af G.v.Huth.

Han understreger bl.a., at ”En Trappe, der skal tilfredsstille rimelige Fordringer, maa, foruden at have forsvarlig Bæreevne, være saa bekvem som Forholdene tillader det, ligesom der ved dens Konstruktion saa godt som muligt maa være undgaaet smagløse Former og uheldige Sammenstillinger af Trappens enkelte Dele”.

Altså nøjagtig samme krav som stilles til ordentlige trapper i dag.

G.v.Huth’s vejledning gælder naturligvis udelukkende trætrapper. De første betontrapper i etageboligbyggeri så først dagen lys i 1930’erne.

Til gengæld får man i vejledningen indblik i, at man tidligere opererede med to typer trapper: indstemmede trapper og opsadlede trapper.

”Den førstenævnet Gruppe omfatter alle Trapper i hvilke Trinnenes Endepartier ere skjulte. Til den sidstnævnte henregnes derimod saadanne, i hvilke Trinnenes Endepartier nærmest Rækværket i en fremtrædende Grad ere synlige.”, hedder det.

Vejledningen indeholder desuden en detaljeret gennemgang af trapper med krumme trin, skjæve trin og svingtrin, ligesom der er grundig instruktion i tildannelse af håndlistekrumninger,  krumme vangepartier o.a.

Vejledningen er naturligvis forsynet med detaljerede håndtegnede ”Tavler”, som illustrationer kaldtes den gang.

 Danskbyggeskik.dk

Med danskbyggeskik.dk er et hjørne af den danske byggetekniske kulturarv gjort tilgængelig på en systematisk måde. Her ligger i alt 794 ældre og nyere publikationer i fem kategorier; Lærebøger, Anden litteratur, Tidsskrifter, Byggelovgivning, Normer og standarder.

Det er finansiering fra Grundejernes Investeringsfond og Realdania under udviklingsinitiativet Renovering 2010, der har gjort det muligt at skabe opslagsværket og sikre den frie adgang til det. Ud over at lette adgangen til informationerne blandt professionelle i byggeriet er det også målet at give de byggefaglige uddannelsesinstitutioner et godt værktøj til undervisning i historisk forståelse af dansk byggetradition.