Spinkel betontrappe - Trapper Guiden - Byggeri.dk - Alt om trapper

Byggeri.dkTrapper Guiden

« TilbageArtikel

Spinkel betontrappe

Spinkel betontrappe

Stålfiberarmeret beton giver mulighed for konstruktioner med slanke dimensioner og korte forankringslængder.

Af Niels Nielsen, arkitekt maa

Beton er det dominerende materiale indvendigt i det nye bibliotek på Roskilde universitetscenter. Alt efter funktion og skala er betonen anvendt med forskellig overflade, sammensætning og kvalitet. Den rå og ubehandlede beton i den overordnede konstruktion modsvares af en forfinet detaljering i apteringen af rummene.

De to trapper, som forbinder bibliotekets store hovedrum med læsesalene og bogsamlingerne i underetagen og på førstesalen, er støbt i en stålfiberarmeret beton, der gør det muligt at lave ganske spinkle dimensioner.

CRC-beton
Stålfiberarmeret højstyrkebeton kaldes også CRC-beton, som står for ’compact reinforced composite’ og er en utrolig stærk beton udviklet i midten af firserne.
- Normalt er beton bedst til at optage trykkræfter, men ved at tilsætte stålfibre til den specielle blanding får man en beton, der også kan klare store bøjnings- og forskydningskræfter, forklarer konstruktionsingeniør Jakob Keller fra Carl Bro, som har stået for dimensioneringen af de to trapper.

- Desuden kan dimensionerne gøres så slanke, fordi dæklaget ind til armeringen kan gøres meget lille. Med en traditionel beton er dæklaget 20-30 mm, mens det med CRC-beton kan komme helt ned på fem millimeter.
Det samme gælder for trinene og repospladen, der kan laves så tynde på grund af betonens styrke og det meget lille dæklag. Kort forankringslængde

Trappens vanger, trin og reposplade er støbt separat og derefter samlet på stedet.
- Med CRC-beton kan også forankringslængden af armeringen ved samlinger minimeres væsentligt, forklarer Jakob Keller.

- På undersiden, hvor vangerne mødes i et kryds, er forankringslængden kun seks til otte gange armeringens diameter. Med konventionel beton ville den have været 40 gange armeringens diameter.

Vangerne hviler af på bjælken, der løber langs balkonkanten og bærer etagedækket. Til den anden side er de hængt op i to stålkabler, der er fastgjort i tagkonstruktionens betonelement.

Generelt har CRC-beton følgende fordele:
- Høj trykstyrke (ca. 140 MPa).
- I modsætning til alm. beton har CRC-betonen både bøjnings- og trækstyrke.
- Små forankringslængder (6-8 gange armeringens diameter).
- På grund af de fine tilslagsmaterialer og et lavt vand/cementtal i betonen bliver betonen meget tæt, hvilket bl.a. betyder, at dæklagene bliver meget små (helt ned til 5 mm), samt at den er velegnet til udendørs konstruktioner (modstandsdygtig overfor frost og clorider).